4/26
Alfer
Illustration til "En skrædder i helvede"
Antologi
Dansklærerforeningens Forlag